زمینه های فعالیت

 • سیستمهای کنترلی مبتنی برPLC ، کامپیوتر، شبکه های صنعتی ، تله متری و اسکادا.
 • ارایه خدمات تامین تجهیزات، نرم افزار ، خدمات به روز رسانی ، برنامه نویسی
 • و یکپارچه سازی انواع سیتمهای کنترلی PLC و DCS.
 •  اتوماسیون صنایع فرآیندی ، ماشین آلات و خطوط تولید صنعتی.
 • نوسازی و به روزرسانی سیستمهای کنترل صنعتی.
 •  بازسازی ، ارتقاء و یکپارچه سازی سیستمهای موجود.
 •  توسعه نرم افزار، سیستمهای الکترونیک و مکاترونیک.
 • سیستمهای اندازه گیری و جمع آوری داده(دیتا لاگر).
 • کنترل و مانیتورینگ تجهیزات از طریق اینترنت.
 • هوشمند سازی تاسیسات و تجهیزات (BMS).
 • سیستمهای بینایی ماشین و پردازش تصویر.
 • مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی.